Cultura pentru toti

Pentru toti cei interesati de nivelul de cultura al romanilor


  Concurs de dramaturgie pentru teatru de copii

  Distribuiţi
  avatar
  Maier
  Admin

  Numarul mesajelor : 913
  Data de inscriere : 06/02/2009
  Varsta : 70
  Localizare : Ashkelon,Israel

  Concurs de dramaturgie pentru teatru de copii

  Mesaj  Maier la data de Mar 24 Aug 2010 - 20:25

  Concursul va avea loc în perioada aprilie – septembrie 2010 şi are drept scop relevarea valorilor de cultură şi civilizaţie ale comunităţii rome. Acest concurs va consta în selectarea unor texte dramatice dintre care vor fi nominalizate trei. Dintre cele trei texte nominalizate, unul va fi desemnat câştigătorul marelui premiu în valoare de 1 000 lei. Totodată, textul câştigător va fi montat în spectacol. Dacă niciun text nu va obţine marele premiu, organizatorii îşi rezervă dreptul de a valorifica totuşi cele trei texte aşa cum va găsi oportun.

  Publicul căruia ne adresăm cu prioritate în montarea acestui spectacol va fi format din copiii romi. Textele vor avea tematică cu specific rom şi vor fi originale (să nu fi apărut pe un alt circuit public). Ele vor fi evaluate de un juriu alcătuit din critici literari/dramatici şi actori. În vederea jurizării lor, textele vor fi trimise pe adresa Centrului Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher, str. Ion Câmpineanu nr. 28, sector 1, Bucureşti (în incinta Sălii Palatului) până la data de 1 august 2010.

  Textele pot fi trimise prin poştă sau aduse personal la sediul CNCR într-un plic mare. Pentru a asigura anonimatul autorului fiecărui text până în clipa desemnării câştigătorului, plicul mare nu va conţine datele acestuia. În schimb, pentru a-l putea identifica ulterior, în interiorul fiecărui plic mare se va pune şi un plic mic, lipit, pe care se va scrie un motto. În interiorul aceluiaşi plic mic se vor nota numele şi coordonatele autorului împreună cu motto-ul de pe plic.

  Regulamentul concursului poate fi analizat fie la sediul CNCR – Romano Kher sau la sediul Uniunii Scriitorilor din Calea Victoriei nr. 115, fie pe site-urile celor doua instituţii-partenere: www.romanikultura.ro si www.uniuneascriitorilor.ro.


  Persoana de contact:
  Oana Popescu
  Consilier Departament Proiecte Culturale
  CNCR – Romano Kher
  Tel. 021 313 52 11
  0754 888 250


  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE DRAMATURGIE PENTRU TEATRU DE COPII


  Cap.I. - Dispoziţii generale


  Art.1. – Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher, denumit în continuare Centrul organizează, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, concursul de dramaturgie pentru teatru de copii, ediţia I, în perioada .aprilie – septembrie 2010.

  (2) Concursul prevăzut la alin. (1) se va finaliza/are drept scop acordarea premiului în valoare de 1000 de lei textului dramatic desemnat câştigător.


  Art. 2. – (1) Pentru a participa la selecţia organizată în cadrul concursului prevăzut la art. 1, dramaturgii trebuie să depună la sediul Centrului, în termenul şi condiţiile prevăzute în anunţul publicat pe site-ul acestuia, un text dramatic pentru o piesă de teatru de copii originală.

  (2) Nu sunt admise în cadrul concursului:

  a) textele dramatice care au apărut pe un circuit public (montate, editate etc.);

  b) dramatizări , adaptări etc.


  Art. 3. – (1) Evaluarea textelor dramatice se face de un juriu format din 4 (patru) membri desemnaţi prin decizie a directorului Centrului.

  (2) Membrii sunt desemnaţi din rândul personalităţilor recunoscute din domeniul de referinţă, rezidenţi în ţară sau în străinătate, precum: regizori, actori, critici dramatici.

  (3) În vederea constituirii juriului, directorul Centrului se poate consulta cu persoane juridice de drept public sau privat care desfăşoară activităţi în domeniul cultural-artistic.


  Art. 4. – (1) Membrii juriului au următoarele atribuţii:

  a) stabilesc criteriile în baza cărora vor fi evaluate textele dramatice depuse de concurenţi

  b) analizează şi evaluează, individual, textele dramatice depuse;

  c) se întrunesc în şedinţe, în vederea dezbaterii cu privire textele dramatice depuse;

  d) selectează, prin vot deschis, textul dramatic căruia i se va acorda marele premiu.

  (2) Juriul îşi va desfăşura activitatea cu respectarea calendarului concursului stabilit în anunţul public.


  Art. 5. – (1) Activitatea juriului este coordonată de un preşedinte, desemnat din rândul membrilor acestuia, prin vot deschis.

  (2) Preşedintele juriului are următoarele atribuţii principale:

  a) stabileşte datele şedinţelor şi convoacă membrii juriului;

  b) deschide, conduce şi închide şedinţele juriului;

  c) propune sau, după caz, aprobă, la propunerea membrilor juriului, aplicarea procedurii votului secret;

  d) stabileşte textul/textele dramatice câştigătoare, în baza voturilor acordate de membrii juriului.


  Art. 6. - (1) Secretariatul tehnic al juriului este asigurat de către reprezentanţi ai Centrului, desemnaţi prin decizie a directorului.

  (2) Membrii secretariatului tehnic au următoarele atribuţii:

  a) aduc la cunoştinţa membrilor juriului datele cuprinse în anunţul public, precum şi prezentul regulament;

  b) înaintează membrilor juriului textele dramatice depuse;

  c) asigură buna desfăşurare a şedinţelor juriului;

  d) întocmesc procesele-verbale ale şedinţelor fiecărei comisii;

  e) asigură publicarea rezultatului concursului pe site-ul Centrului la data stabilită în anunţul public;

  f) asigură comunicarea rezultatului concursului către câştigători.


  Art. 7. – (1) După numirea în juriu, membrii acestuia au obligaţia de a da, în scris, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea de fals în declaraţii, o declaraţie de imparţialitate.

  (2) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii juriului, precum şi membrii secretariatului tehnic au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra oricăror informaţii prezentate de către concurenţi, precum şi asupra procesului de analiză şi evaluare.


  Art. 8. – (1) Selecţia textului dramatic care urmează a fi premiat se face în baza voturilor acordate de membrii juriului.

  (2) Este selectat textul dramatic care a întrunit cel mai mare număr de voturi.

  (3) Pentru a putea fi selectat, textul dramatic trebuie să întrunească majoritatea simplă a voturilor membrilor juriului.

  (4) Dacă două sau mai multe propuneri întrunesc acelaşi număr de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

  (5) Dacă nici unul din textele dramatice depuse nu este câştigător, textele nominalizate vor fi valorificate ulterior.


  Art. 9. – Membrii juriului beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, diurnă şi, după caz, de cazare, ocazionate de desfăşurarea activităţii lor, pe durata procesului de evaluare şi selecţie, în condiţiile legii.


  Art. 10. – Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin decizie a directorului Centrului.

   Acum este: Lun 22 Oct 2018 - 1:32