Cultura pentru toti

Pentru toti cei interesati de nivelul de cultura al romanilor


  C.J.C.P.C.T. Cluj, Compartimentul Educatie Permanenta – Proiecte Culturale, 2008

  Admin
  Admin
  Admin

  Numarul mesajelor : 608
  Data de inscriere : 04/02/2009
  Varsta : 71
  Localizare : Ashkelon, Israel

  C.J.C.P.C.T. Cluj, Compartimentul Educatie Permanenta – Proiecte Culturale, 2008 Empty C.J.C.P.C.T. Cluj, Compartimentul Educatie Permanenta – Proiecte Culturale, 2008

  Mesaj  Admin la data de Lun 6 Apr 2009 - 8:11

  Provocările secolului XXI: formarea continuă, „învăţarea pe tot parcursul vieţii”, comunicarea umană, toleranţa şi accesibilitatea la cunoaştere, la valorile culturale, ştiinţifice nu fac decât să pună în valoare calităţile speciale ale angajaţilor CJCPCT Cluj.
  Misiunea noastră, a acestui compartiment, conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor.
  Echipa managerială a compartimentului educaţie permanentă a încurajat performanţele angajaţilor aşezămintelor culturale prin acţiuni concrete care s-au derulat în anul 2008:
  Ø 05 februarie 2008 – şedinţă de lucru cu directorii aşezămintelor culturale din judeţul Cluj. Scopul acesteia a fost stabilirea colaborărilor între primării şi CJCPCT Cluj, pentru realizarea unor proiecte culturale comune în cursul anului 2008. De asemenea, li s-a adus la cunoştinţă şi explicat OG 27 din iunie 2007 şi Legea 357 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.
  Ø 25-26 februarie 2008 – şedinţa de lucru a Asociaţiei Naţionale a Centrelor Culturale din România. Au fost prezenţi alături de preşedintele asociaţiei, domnul Constantin Alupului (Neamţ), directorii Nicolae Gălăţan (Bistriţa), Oana Petrică (Centrul Naţional), Gheorghe Ţunea (Caras Severin), Ardeleanu Adrian (Iaşi), Stoianov Eugen (Vrancea), Adrian Văluşescu (Braşov), Stuparu Timotei (Teleorman) şi Tiberiu Groza (Cluj).
  Pe ordinea de zi a şedintei au figurat probleme importante şi de foarte mare actualitate ca: Legea aşezămintelor culturale, Legea patrimoniului imaterial, Legea salarizării, Măsura 322 referitor la reabilitarea căminelor culturale, restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din programul PNDR, stabilirea contactelor asociaţiei cu ministerele şi Asociaţia Naţională a Consiliilor Judeţene, precum şi stabilirea de proiecte culturale comune pentru anul 2008.
  Ø 29 februarie 2008 – curs de formare profesională „Tehnici şi metode de cercetare ştiinţifice” ” la care au fost prezenţi referenţii centrului şi directorii de cămine din judeţul Cluj.
  Profesorul Traian Vedinaş, de la catedra de sociologie a Universităţii “Babeş Balyai”, a făcut o scurtă prezentare a culturii satelor din perspectivă antropologică, ajungând apoi la metodele pe care trebuie să le utilizeze un cercetător pe teren.
  Ø 15 aprilie 2008 – curs de formare profesională „Curs coregrafie” partea 1.
  Ø 27 mai 2008 - curs de formare profesională „Curs coregrafie” partea 2
  Pe parcursul anului 2008, CJCPCT Cluj a iniţiat un proiect de cursuri de coregrafie, care s-a desfăşurat la Palatul Copiilor.
  În judeţul Cluj există peste 42 de ansambluri şi formaţii de dansuri populare. Multe dintre acestea s-au îndepărtat de la ceea ce era cândva autenticitate în dans. Se întâlnesc cazuri în care unele ansambluri promovează dansuri din alte zone decât cele din judeţul Cluj, coregrafia este o „făcătură” iar o parte din costume sunt citschuri.
  Scopul proiectului a fost creşterea calităţii dansului popular prin cursurile de perfecţionare, păstrarea şi promovarea autenticităţii acestuia.
  La aceste cursuri au luat parte instructorii următoarelor ansambluri: Mioriţa, Mărţişorul, Românaşul, Mugurelul, Formaţia de jocuri tradiţionale Urca-Viişoara, Formaţia de jocuri tradiţionale din Tritenii de Jos, Formaţia de jocuri tradiţionale Zorile din Mociu şi Turda.
  Proiectul vine în sprijinul unei probleme majore constatate în rândul formaţiilor şi ansamblurilor existente în ceea ce priveşte percepţia actuală a fenomenului folcloric ( montarea unor dansuri nespecifice zonei folclorice, promovarea citschului atât în ceea ce priveşte jocurile cât şi costumele populare.)
  Obiectivul general al proiectului a fost perfecţionarea instructorilor formaţiilor artistice şi ansamblurilor de dansuri din judeţul Cluj.
  Obiective specifice:
  - întărirea coeziunii sociale, diversificarea ofertei culturale şi creşterea gradului de acces la educaţia permanentă a adulţilor.
  - promovarea autenticităţii dansului popular şi valorificarea scenică la nivel naţional şi internaţional.
  Ø 5 iunie 2008 - curs de formare profesională „Metodica cercetării ştiinţifice” – partea teoretică
  Ø 24 iulie 2008 - curs de formare profesională „Metodica cercetării ştiinţifice” – aplicabilitate practică la Poiana Horii
  Domnia sa, prof. univ. dr. Ioan Bocşa de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, a fost cel care ne-a împărtăşit din experienţa acumulată de-a lungul anilor.
  Cursul s-a desfăşurat pe două module- teoretic, în data de 05 iunie 2008 şi cel practic, în zona Poaia Horea, în data de 24 iulie 2008.
  În localitatea Poiana Horea - aparţinătoare comunei Beliş - activitatea s-a desfăşurat la căminul cultural, unde s-au adunat oamenii vârstnici - acei purtători ai tradiţiilor şi obiceiurilor neamului şi muzicanţii din zonă.
  Zona de confluenţă Poiana Horea, prezintă, din punct de vedere muzical, un amestec cu conţinut muntenesc din zonele folclorice Bihor, Alba şi Cluj.
  Predominante sunt instrumentele muzicale de suflat, în ultimul timp taragotul impunându-se ca instrument de bază; formaţiile folclorice agreând, din ce în ce mai mult, în ultima vreme, prezenţa lui.
  Învârtitele rare şi dese, jocurile moţeşti şi veşnica prezentă ţarină, au fost apreciate de asistenţă şi consemnate ca jocuri specifice zonei.
  Printre cântecele consemnate de culegători, de la interpreţii: Matiş Lucreţia, 70 ani; Trif Gafie, 79 ani; Giurgiu Roman, 76 ani; Neag Ioan, 76 ani Costea Gheorghe, 88 ani; se numără cântecele legate de specificul zonal.
  Echipa de cercetare, împărţită pe grupuri distincte în domeniile culturii (coregrafie, muzică, literatură populară, obiceiuri şi gastronomie), a urmat sfaturile domnului profesor Ioan Bocşa, intervievând informatorii separat, fără ca aceştia să se simtă „intimidaţi”.
  Ø 3 noiembrie 2008 – şedinţă de lucru cu instructorii şi directorii de ansambluri de dansuri

  O altă formă de educaţie permanentă s-a concretizat în publicarea buletinelor informative, lunare, în care s-au menţionat toate activităţile centrului de-a lungul anului 2008, precum şi articole de specialitate ale angajaţilor şi colaboratorilor noştri. Aceste buletine s-au editat într-un tiraj de 250 buc/lună şi s-au distribuit la toate centrele judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, primării, Consiliu Judeţean Cluj, ansamblurile de dansuri tradiţionale din judeţ, meşterii populari din judeţul nostru precum şi alţi operatori culturali din judeţul Cluj.
  Conştientizând importanţa conceptului de „Tezaur Uman Viu” care prevede salvarea patrimoniului cultural intangibil, s-a născut ideea conceperii unei reviste de specialitate, - Tradiţii Clujene- Tezaure Umane Vii - revistă a cărui prim număr s-a lansat în luna septembrie 2008.

  În ceea ce priveşte segmentul – proiecte culturale – persoana angajată în acest sens s-a dovedit a nu fi compatibilă cu competenţele postului, fapt care a dus la demisia acesteia. Proiectele la care a lucrat nu au putut fi finalizate, rămânând doar în fază incipientă – conturare: Centrul Regional de Formare Profesională din Transilvania, Album – autor Maria Bocşe, Punctul de documentare, Asociaţia Şcolilor Păstrătoare de Tradiţii.
  Printre puţinele proiecte care s-au fianlizat cu succes amintim: Tabăra de pictură pe sticlă de la Nicula şi Serbările Transilvane.
  În luna decembrie 2008, compartimentul s-a dezvoltat în ceea ce priveşte resursa umană, astfel s-au angajat două persoane pe segmentul proiecte culturale. De asemenea s-a achiziţionat echipament logistic pentru desfăşurarea activităţii la parametri superiori: suport flipchart, videoproiector şi ecran pentru proiecţie.


  referent specialitate Dana Jucan
  coordonare compartiment educatie permanenta-proiecte culturale

   Acum este: Joi 27 Feb 2020 - 11:58