Cultura pentru toti

Pentru toti cei interesati de nivelul de cultura al romanilor


  Proiectul european ”Artă pentru proiecte de acţiune durabilă”

  Maier
  Maier
  Admin

  Numarul mesajelor : 913
  Data de inscriere : 06/02/2009
  Varsta : 71
  Localizare : Ashkelon,Israel

  Proiectul european ”Artă pentru proiecte de acţiune durabilă” Empty Proiectul european ”Artă pentru proiecte de acţiune durabilă”

  Mesaj  Maier la data de Mar 15 Dec 2009 - 23:04

  Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” din Craiova va lansa miercuri, 16 decembrie 2009, orele 11.00, la sediul instituţiei, proiectul european ”Art for Sustainable Action Projects – Artă pentru proiecte de acţiune durabilă”, finanţat în cadrul „Lifelong Learning Programme – Grundtvig” al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP.

  Proiectul se derulează în perioada august 2009 – iulie 2011, în parteneriat cu alte 4 instituţii europene: Muzeul Naţional din Cracovia - Polonia, Organizaţia pentru Educaţia Adulţilor Roc Leiden – Olanda, Centrul Cultural şi Educativ din Adiyaman – Turcia şi Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă eCoherence – Franţa.

  Scopul proiectului este acela de a crea un cadru favorabil dezvoltării unor noi metodologii de utilizare a instrumentelor artistice pentru promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în comunităţile locale, prin lucrul cu diverse grupuri dezavantajate social: imigranţi, femei, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, şomeri, copii şi tineri etc. În vederea atingerii scopului propus, în cadrul proiectului se vor realiza diferite activităţi în ţările partenerilor, precum întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, ateliere interculturale, expoziţii, teatru forum, vizite culturale şi spectacole artistice.

  Evenimentul mai sus menţionat are ca scop atât prezentarea proiectului în vederea atragerii de noi parteneri comunitari cât şi lansarea unui concurs adresat organizaţiilor nonguvernamentale din Craiova, cu tema „Cum să implicăm grupurile dezavantajate în promovarea culturii protecţiei mediului înconjurător”.

  Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la telefon/fax 0351.413369 sau la adresa de mail casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com, în atenţia d-lui director Alexandru Stuparu – coordonator de proiect.

  Casa de Cultură ”Traian Demetrescu”
  Secretariatul proiectului

  * * *

  PROIECTUL EUROPEAN
  ”Artă pentru proiecte de acţiune durabilă”
  (Art for Sustainable Action Projects)

  Finanţator: Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP, Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii - Grundtvig.

  Partenerii proiectului:
  - Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” din Craiova
  - Muzeul Naţional din Cracovia – Polonia
  - Organizaţia pentru Educaţia Adulţilor Roc Leiden – Olanda
  - Centrul Cultural şi Educativ din Adiyaman – Turcia
  - Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă eCoherence din Cannes – Franţa

  Durata proiectului: august 2009 – iulie 2011

  Scopul proiectului: crearea unui cadru favorabil dezvoltării unor noi metodologii de utilizare a instrumentelor artistice pentru promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în comunităţile locale.

  Obiective:
  1.Elaborarea de metode de lucru cu grupurile dezavantajate folosind instrumente artistice, pentru a promova ideea de dezvoltare durabilă
  2. Diseminarea metodologiilor identificate în rândul partenerilor, inclusiv a ghidurilor şi materialelor de lucru identificate
  3. Îmbunătăţirea metodologiilor ca urmare a feedback-ului partenerilor
  4. Promovarea dezvoltării durabile în comunităţile locale

  Grupurile ţintă: membrii comunităţilor locale ale celor 5 parteneri ai proiectului, îndeosebi grupurile dezavantajate social: imigranţi, femei, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, şomeri, copii şi tineri etc.

  Problema identificată
  S-a constatat că este nevoie de mai multă atenţie şi conştientizare a comunităţilor locale pe tema dezvoltării durabile dacă vrem să producem schimbări reale în vieţile oamenilor. Oamenii trebuie să vadă, să înţeleagă şi să simtă că pot ”face diferenţa”: dacă nu sunt conştienţi asupra acestui fapt atunci nici nu vor acţiona.

  Cu atât mai deosebită este situaţia persoanelor dezavantajate social, care au nevoie de programe susţinute de incluziune socială.
  Ideea proiectului este aceea că arta şi cultura pot fi mijloace eficiente de a ajunge la persoanele care se afla în situaţii vulnerabile şi pot conştientiza şi convinge aceste persoane că prin acţiunile lor pot face diferenţa.

  Activităţile proiectului: întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, ateliere interculturale, expoziţii, teatru forum, vizite culturale şi spectacole artistice.

  În Olanda va fi realizat un curs despre istoria oraşului Lieden, pentru imigranţii stabiliţi în oraş, care va avea rolul de a contribui la integrarea civică şi socială a acestora. Aceştia vor vizita diferite instituţii de cultură şi vor observa şi analiza modul în care oraşul s-a dezvoltat în decursul timpului şi toate problemele de dezvoltare durabilă care au apărut pe parcursul dezvoltării. După participarea la curs, fiecare imigrant va prezenta printr-o imagine vizuală (fotografii, picturi, desene etc) ceea ce a experimentat şi simţit pe parcursul acestuia.

  În Franţa se va realiza un spectacol de teatru forum cu participarea grupurilor dezavantajate, numit ”teatrul eco-cetăţenilor”, pe tema dezvoltării durabile, care va contribui la întărirea încrederii de sine a acestora prin dezvoltarea capacităţii de a se exprima creativ.

  În Polonia beneficiarii proiectului vor fi persoanele vârstnice din cadrul Centrului de Zi din Cracovia, care vor fi încurajate să utilizeze mijloace moderne de comunicare (internet, fotografie, pictură etc) pentru a transmite mai departe cunoştinţele lor despre schimbările care au avut loc în ultimii zeci de ani în ecosistemul local al oraşului Cracovia.

  În Turcia va fi realizată o expoziţie cu diverse produse realizate de femei aflate în situaţii de risc social.

  Persoanele din grupurile ţintă ale celor 5 parteneri vor fi activ implicate în realizarea activităţilor organizate de fiecare partener şi vor participa chiar şi la mobilităţile facilitate de proiect.

  Rezultatul contribuţiei acestora în proiect va fi prezentat într-un ghid de dezvoltare durabilă numit ”Instrumente artistice pentru dezvoltare durabilă”, care va contribui la creşterea gradului de înţelegere şi stimularea interesului comunităţii locale faţă de problematica dezvoltării durabile.  * * *  Titlul acţiunii:
  CULTURA VERDE ÎN VIEŢILE NOASTRE


  Grup ţintă: Organizaţiile neguvernamentale sau studenţeşti din Craiova, care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor dezavantajate

  Obiectivele acţiunii:
  - Stimularea interesului organizaţiilor neguvernamentale şi al grupurilor dezavantajate pentru protejarea mediului înconjurator prin lucrul cu imagini artistice
  - Conştientizarea comunităţii locale asupra conceptului de dezvoltare durabilă prin protejarea mediului înconjurător
  - Dezvoltarea abilităţilor de cooperare, lucru în echipa şi comunicare ale persoanelor aflate în situaţii vulnerabile


  Evenimentul cultural care va fi organizat de Casa de Cultură Traian Demetrescu constă în următoarele subactivităţi:

  1. Lansarea unui apel către ONG-urile şi organizaţiile studenţeşti din Craiova, în vederea informării asupra oportunităţii de a participa la un concurs pe tema ”Cum să implicăm grupurile dezavantajate în promovarea culturii protecţiei mediului înconjurător”. Acestea vor avea ca sarcină să realizeze, împreună cu grupurile dezavantajate asistate sau implicate în activităţile lor, fotografii cu diferite imagini din oraş care afectează viaţa acestor persoane, şi care sugerează nevoia de promovare a protecţiei mediului înconjurător. Organizaţiile participante la concurs vor fi încurajate să dea un nume fotografiilor lor şi să surprindă acele imagini care spun mai mult decât o mie de cuvinte. Fiecare organizaţie va participa la concurs cu 5 fotografii, care vor fi depuse la sediul Casei de Cultură Traian Demetrescu, pe suport de hârtie fotografică şi electronic, 20x30 cm.
  Termen limită: 22 ianuarie 2010.

  2. Toate fotografiile vor utilizate pentru organizarea în ultima săptămână a lunii ianuarie 2010 a unei expoziţii intitulată ”Craiova strigă!” şi vor fi postate pe site-ul CCTD în vederea înfiinţării unei ”Reţele a Organizaţiilor Verzi din Craiova”, care va crea un cadru favorabil cunoaşterii reciproce şi colaborării în vederea iniţierii de viitoare proiecte de dezvoltare durabilă pentru comunitatea lor. Fiecare organizaţie va iniţia sau dezvolta cu această ocazie, în instituţia proprie, un Program verde, care va continua să fie sprijinit în realizarea activităţilor viitoare de către CCTD. Prin intermediul acestuia, studenţii şi reprezentanţii ONG-urilor vor fi încurajati să lupte şi să lucreze pentru un oraş mai curat şi mai primitor, împreună cu beneficiarii lor din grupurile dezavantajate.

  3. Ulterior, un juriu alcătuit din 3 reprezentanţi ai CCTD şi 3 reprezentanţi ai media locală va analiza fotografiile depuse şi va selecta 16 dintre acestea, care vor oferi organizaţiilor care le-au realizat oportunitatea de a participa la un atelier de 3 zile pe tema ”advocacy prin cultură pentru o dezvoltare durabilă”, organizat la sediul CCTD şi susţinut de un expert în mass-media. Ca rezultat al participării la acest atelier, cei 16 reprezentanţi ai organizaţiilor câştigătoare, sub îndrumarea expertului media, vor realiza un manual intitulat ”Advocacy pentru dezvoltare durabilă” adresat tuturor organizaţiior neguvernamentale din oraş care va conţne soluţiile şi metodele găsite în comun pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale grupurilor dezavantajate. Acesta va fi postat şi pe site-ul CCTD şi ale organizaţiilor participante şi va fi mediatizat de mass-media locală.

  4. Cei 16 reprezentanţi ai ONG-urilor selectate vor participa totodată la câte o vizita (mobilitate) în ţara unuia din partenerii în proiect, alături de reprezentanţii CCTD, în vederea observării evenimentelor culturale realizate de aceştia, a schimbului de experienţă cu privire la alte metode inovative de dezvoltare durabilă prin cultură şi a diseminarii experienţei şi rezultatelor dobândite în cadrul evenimentului Cultura verde în vieţile noastre. La întoarcerea în ţară, cei 16 participanţi vor disemina informaţiile obţinute şi experienţele trăite atât în Reţeaua Organizaţiilor Verzi din Craiova cât şi în organizaţiile din care provin, prin realizarea unei activități specifice la alegere: training, atelier de lucru, seminar de informare, dezbatere etc. Toate aceste activităţi de diseminare vor fi prezentate pe site-urile proprii şi pe cel al CCTD.

  * * *

  RAPORTUL primei întâlniri de lucru în cadrul proiectului

  În perioada 12-15 octombrie 2009 a avut loc prima întâlnire de lucru, organizată în cadrul proiectului “Art for sustainable Action Projects”, implementat începând cu luna august a acestui an, având ca finalitate luna mai a anului 2011.
  Întâlnirea a avut loc la Leiden – Olanda deoarece Stichting Roc Leiden en omgeving este coordonatorul proiectului.

  Prima întâlnire a avut următoarele obiective:
  - întărirea legăturilor reprezentanţilor celor 5 instituţii partenere şi o mai bună cunoaştere a acestora (prima întâlnire a partenerilor a avut loc, de fapt, între 19-23 noiembrie 2008 la Bruxelles, în cadrul unui seminar de contact organizat de Agenţia de Educaţie şi Formare din Belgia),
  - prezentarea în detaliu a instituţiilor partenere şi a instituţiilor de provenienţă,
  - formarea unei echipe comune de lucru.

  Pe agenda întâlnirii s-au aflat următoarele aspecte:
  - distribuţia sarcinilor şi a rolurilor în implementarea proiectului,
  - calendarul activităţilor,
  - planul de comunicare,
  - structura paginii web ce urmează a fi realizată în scopul promovării proiectului,
  - crearea unui Logo al proiectului
  - metode de evaluare a proiectului
  - aspecte financiare rezultate din implementarea proiectului

  În cadrul workshop-ului de cunoaştere s-au prezentat documentare realizate de participanţi cu imagini sugestive despre instituţia de provenienţă şi activităţile acesteia derulate la nivel comunitar.

  Cunoaşterea reciprocă şi socializarea participanţilor au fost favorizate nu numai de lucrul în echipă, ci şi de participarea acestora la un tur al oraşului. S-a vizitat în primul rând instituţia gazdă, Stichting ROC Leiden en omgeving, care este o organizaţie de educaţia adulţilor, vizitatorii având ocazia să ia cunoştinţă direct despre învăţământul non-formal din Olanda şi în special din oraşul gazdă.

  La întâlnire au participat următoarele persoane:
  - Maaike Nieuwsraten- ROC Leiden (Olanda),
  - Lidia Koziel-Siudut -The National Museum in Krakow (Polonia),
  - Anna Grajewska -The National Museum in Krakow (Polonia),
  - Jolanta Gumula -The National Museum in Krakow (Polonia),
  - Stuparu Alexandru - Casa de Cultură « Traian Demetrescu » Craiova (România),
  - Şuţă Corina – World Vision România - partener al Casei de Cultură Traian Demetrescu Craiova (România),
  - Francesca Lefever – e Coherence Les Echomediens Grasse France (Franţa),
  - Mirza Gokdemir – Gokkusagi Egitim, Kultur ve Yardimlasma Dernegi (Turcia),
  - Akin Gurbuz - Gokkusagi Egitim, Kultur ve Yardimlasma Dernegi (Turcia),
  - Sezai Yilmaz - Gokkusagi Egitim, Kultur ve Yardimlasma Dernegi (Turcia),
  - Huseyin Er - Gokkusagi Egitim, Kultur ve Yardimlasma Dernegi (Turcia).

  În urma participării la această întâlnire, fiecare dintre cei 11 reprezentanţi ai instituţiilor partenere în proiect vor primi Documentul de mobilitate Europass, care să ateste experienţa de mobilitate dobândită în participarea la prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului, în Olanda.

  Coordonator proiect,
  Prof. Alexandru Stuparu
  Director Casa de Cultură Traian Demetrescu Craiova

   Acum este: Vin 3 Apr 2020 - 7:16