Cultura pentru toti

Pentru toti cei interesati de nivelul de cultura al romanilor


  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.189/2008

  Admin
  Admin
  Admin

  Numarul mesajelor : 608
  Data de inscriere : 04/02/2009
  Varsta : 71
  Localizare : Ashkelon, Israel

  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.189/2008 Empty Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.189/2008

  Mesaj  Admin la data de Lun 23 Feb 2009 - 0:40

  Precizări privind dispoziţiile art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor


  Scopul principal al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, aşa cum am a fost evidenţiat în dezbaterile publice organizate pe această temă, în preambulul şi în nota de fundamentare a actului normativ, a fost acela de a clarifica natura juridică a contractului de management, de a reglementa un raport juridic de sine stătător, guvernat de dreptul administrativ – deoarece una dintre părţile contractante este întotdeauna o autoritate a administraţiei publice, centrale sau locale, - şi de dispoziţiile cuprinse în ordonanţă.

  Instituind un nou cadru normativ, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 cuprinde, în mod necesar şi firesc, dispoziţii tranzitorii – art. 50 –, cu scopul de a stipula măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări (Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006), înlocuită de noul act normativ:


  „Art. 50. – (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractele de management încheiate în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006 încetează de drept.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea are obligaţia de a încheia cu managerul un nou contract de management, guvernat de dispoziţiile art. 24.
  (3) Durata noului contract de management nu poate depăşi durata pentru care a fost elaborat sau, după caz, aprobat proiectul de management care a stat la baza încheierii contractului de management iniţial.
  (4) În cazul directorilor generali/directorilor instituţiilor care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu au încheiat contracte de management cu autoritatea, conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.114/2006, raporturile de muncă pentru funcţia de conducere, încetează de drept.”


  Conform normelor de tehnică legislativă, dispoziţiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, corelarea celor două reglementări, astfel încât punerea în aplicare a noului act normativ să decurgă firesc şi să evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive.

  Trebuie avut în vedere faptul că, spre deosebire de reglementarea anterioară care prevedea obligaţia conducătorilor instituţiilor publice de cultură de a prezenta ordonatorului principal de credite în subordinea căruia funcţionează instituţia publică de cultură pe care o conduc un proiect de management în vederea încheierii contractului de management prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005, fie în termen de 6 luni calendaristice de la intrarea în vigoare a acesteia, fie în termenul stabilit de autoritate de la data intrării în vigoare a Legea nr.114/2006, dispoziţiile alin. (2) ale art. 50 din actuala reglementare prevăd în sarcina autorităţii obligaţia de a încheia cu directorii existenţi un nou contract de management. În mod evident, încheierea acestor contracte nu va fi precedată de evaluare sau concurs.

  Prin urmare, având în vedere faptul că prezentul act normativ reglementează, aşa cum am arătat, un nou tip de raport contractual, încheiat între autoritate şi manager, dispoziţiile acestuia se vor aplica pe viitor şi raporturilor contractuale născute în baza reglementării anterioare, evitându-se astfel conflictul între norme succesive. Contractele actualilor directori generali/directori ai instituţiilor publice de cultură încetează, potrivit dispoziţiilor art. 50, numai pentru a fi înlocuite, de noi contracte de management încheiate conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 şi modelului de contract, care urmează a fi elaborat de Ministerul Culturii şi Cultelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei şi supusă consultării publice, conform dispoziţiilor legale în vigoare, în vederea aprobării prin Hotărâre a Guvernului.

  Durata contractului de management încheiat în conformitate cu prevederile noii reglementări va fi egală cu întinderea în timp a dreptului câştigat prin concursul de proiecte de management.


  E.g. : în cazul unui director care a câştigat concursul în sem. II al anului 2007, cu un proiect de management întocmit şi aprobat pe o perioadă de 5 ani, noul contract se va încheia pentru perioada rămasă de la încetarea contractului existent până la împlinirea celor cinci ani, fără a se depăşi sem. II al anului 2012.


  Singura excepţie o regăsim în cazul autorităţilor şi/sau directorilor generali/directorilor instituţiilor care nu au respectat până la această dată dispoziţiile imperative ale legii şi, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu au încheiat contracte de management cu autoritatea, conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.114/2006, raporturile de muncă ale acestora pentru funcţia de conducere, încetând de drept, atât pe considerentele transformării raportului juridic, cât şi, nu în ultimul rând, ca sancţiune aplicabilă pentru nerespectarea timp de 3 ani a dispoziţiilor unei legi speciale.

  Totodată trebuie avut în vedere faptul că, în conformitate cu principiile de drept, contractele – acorduri de voinţă ale părţilor – şi, cu atât mai mult contractele administrative, în care autoritatea este reprezentantul interesului public, se încheie întotdeauna în limitele şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

  Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale şi directorii generali/directorii instituţiilor publice de cultură se pot adresa pentru orice lămuriri suplimentare la cabinet secretar de stat Demeter Andras Istvan, fax: 021 222 8291, e-mail: andras.demeter@cultura.ro

   Acum este: Lun 25 Mai 2020 - 1:50