Cultura pentru toti

Pentru toti cei interesati de nivelul de cultura al romanilor


  Compania Nationala "Loteria Romana"

  Maier
  Maier
  Admin

  Numarul mesajelor : 913
  Data de inscriere : 06/02/2009
  Varsta : 71
  Localizare : Ashkelon,Israel

  Compania Nationala "Loteria Romana" Empty Compania Nationala "Loteria Romana"

  Mesaj  Maier la data de Sam 8 Ian 2011 - 16:16

  Activitatea de sponsorizare desfăşurată la nivelul Companiei Naţionale “Loteria Romana” S.A. se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 159/1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 994/1994 privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu “Normele metodologice interne privind activitatea de sponsorizare a C.N.L.R. S.A.”

  Acţiunile de sponsorizare se realizează în urma selecţiei solicitărilor de sponsorizare primite de C.N. Loteria Romana S.A., realizată de Comisia de analiză şi selecţie constituită la nivelul companiei, şi a aprobării de către Directorul General sau Consiliul de Administraţie al C.N.L.R. S.A., după caz.

  Solicitarea unei sponsorizări se realizează prin completarea de către solicitant a cererii tip pentru sponsorizare, astfel cum este afişată în format electronic pe site-ul oficial al C.N.L.R. S.A. (www.loto.ro) sau pe suport de hârtie, la Registratură C.N.L.R. S.A. Cererile astfel completate vor fi depuse la Registratură C.N.L.R. S.A. sau transmise prin poştă, pe adresa str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, Bucureşti, împreună cu documentaţia solicitării de sponsorizare.

  Documentaţia solicitării de sponsorizare, pe baza căreia vă fi efectuată analiza privind legalitatea şi oportunitatea acţiunii de sponsorizare, trebuie să conţină următoarele:

  * cererea de sponsorizare (tip), înregistrată la sediul C.N.L.R. S.A., semnată și stampilată (informațiile nu sunt pe site-ul oficial) în care sunt specificate:
  o informaţii despre solicitant: numele complet /denumirea completă a solicitantului, adresa / sediul, localitatea, număr telefon de contact;
  o scopul solicitării sponsorizării, cu descrierea sau prezentarea acestuia (a proiectului / evenimentului / acţiunii etc.), a obiectivelor, anvergurii proiectului, beneficiarilor;
  o sumă necesară şi/sau suma solicitată C.N.L.R. S.A. pentru realizarea scopului pentru care se solicita sponsorizarea;
  o programul de promovare a numelui, mărcii sau imaginii sponsorului, dacă este cazul;
  o un scurt istoric al activităţii solicitantului, în cazul persoanelor juridice;
  * actul constitutiv, actele adiţionale, statutul, hotărârea judecătorească ce dovedeşte că aplicantul/partenerii săi sunt persoane juridice (în copii legalizate), precum şi actele adiţionale de modificare a statutului şi actele doveditoare ale înscrierii modificărilor de statut (în copii legalizate);
  * certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (în copie legalizata);
  * certificatul de identitate sportivă şi actul doveditor al înscrierii în Registrul Sportiv (în copie legalizata), dacă este cazul;
  * certificatul de înregistrare fiscală (în copie legalizata);
  * ultimul bilanţ anual al aplicantului şi ultimele declaraţii fiscale, precum şi CV-urile persoanelor implicate în acţiunea pentru care se solicită sponsorizarea;
  * alte documente şi acte care justifică necesitatea fondurilor solicitate pentru acţiunea de sponsorizare şi atestă autenticitatea scopului declarat al solicitării de sponsorizare;
  * informaţii privind contul bancar şi banca prin intermediul cărora se poate realiza virarea fondurilor băneşti, în cazul sponsorizărilor în bani;
  * în cazul persoanei fizice care a solicitat sponsorizare, documentul prin care aceasta este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea, în conformitate cu prevederile art 4. alin. (1) lit. d) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.
  * alte documente ce pot fi considerate necesare la momentul solicitării sponsorizării: buget detaliat (informațiile nu sunt pe site-ul oficial)

  Vor fi supuse analizei Comisiei de analiză şi selecţie numai solicitările de sponsorizare ale căror documentaţii sunt complete şi permit analizarea legalităţii şi oportunităţii în selecţia acţiunilor de sponsorizare.

  Un solicitant de sponsorizare poate beneficia o singură dată, pe parcursul unui an calendaristic, de sponsorizare din partea C.N. Loteria Romana S.A.

  Domeniile de interes pentru C.N. Loteria Romana S.A. în care se realizează acţiuni de sponsorizare sunt următoarele:

  * domenii de interes primar: sportiv, cultural, artistic, medico-sanitar, religios-culte, social şi comunitar, de asistenta şi servicii sociale;
  * domenii de interes secundar: educativ, de învăţământ, umanitar, filantropic, al protecţiei drepturilor omului, de protecţia mediului;
  * domenii de interes redus: alte domenii prevăzute de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.

  C.N. Loteria Romana S.A. nu realizează acte de mecenat.

  C.N. Loteria Romana S.A. nu sponsorizează persoane juridice, instituţii, persoane fizice etc. ale căror obiective sunt de natură să genereze discriminare sau care îşi desfăşoară activitatea în domenii în care diverse forme de discriminare (pe criterii etnice, rasiale, religioase, profesionale, civile, sexuale, politice etc.) ar putea exista sau apărea.

  C.N. Loteria Romana S.A. nu realizează sponsorizări potrivit Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

  C.N. Loteria Romana S.A. nu finanţează bursele private.


  DATE DE CONTACT

  SEDIUL CENTRAL C.N. Loteria Romană

  Adresa: Str. Poenaru Bordea Nr.20, Sector 4, Bucureşti

  Contact direct la sponsorizări: 021336 34 40 / 41 / int 252 (informațiile nu sunt pe site-ul oficial)

  De sunat după o săptămână dela trimiterea pe poștă. (informațiile nu sunt pe site-ul oficial)

  Telefoane

  Centrala 0040(0)21.336.34.40/41

  Biroul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media 0040(0)21.336.89.55

  Serviciul Marketing 0040(0)21.336.89.53

  Fax: 0040(0)21.336.85.76

  www.loto.ro

  mail@loto.ro

  pr@loto.ro

  iulian.simion@loto.ro


  Sursa: loto.ro şi modernism.ro cu precizări importante de Oana Ionită

   Acum este: Lun 25 Mai 2020 - 1:49