Cultura pentru toti

Pentru toti cei interesati de nivelul de cultura al romanilor


  Finantari culturale Arad

  Admin
  Admin
  Admin

  Numarul mesajelor : 608
  Data de inscriere : 04/02/2009
  Varsta : 71
  Localizare : Ashkelon, Israel

  Finantari culturale Arad Empty Finantari culturale Arad

  Mesaj  Admin la data de Lun 19 Oct 2009 - 18:08

  Centrul Cultural Judeţean Arad aşteaptă aprobarea bugetului pentru a primi propuneri de finanţare a proiectelor

  Corina Huţan, 18 martie 2009

  Persoanele fizice sau juridice autorizate, fără scop patrimonial, asociaţii, fundaţii constituite conform legii pot să îşi depună propunerile pentru finanţarea proiectelor la Centrul Cultural Judeţean abia după aprobarea bugetului.

  Proiectele şi programele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror alegere este justificată. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă, iar solicitantul are obligaţia de a exprima preţul în lei din propunerea financiară. Solicitarea de finanţare se va depune în formatul cerut, cerere de finanţare-cadru, într-un singur exemplar, tehnoredactat, la sediul Centrului Cultural Judeţean Arad, din municipiul Arad, str. Banul Mărăcine nr.22 bl. 1E. Documentele necesare pentru depunerea propunerii de proiect sunt următoarele: cererea de finanţare, însoţită în mod obligatoriu de următoarele acte: curriculum vitae al responsabilului de proiect; împuternicirea responsabilului de proiect pentru derularea acestuia (unde este cazul); document financiar emis de către o instituţie bancară/ declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte deţinerea disponibilităţilor băneşti reprezentând cota proprie de finanţare a aplicantului; certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat şi bugetul local; declaraţia de imparţialitate, copii de pe statut/actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora şi documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte instituţii publice, dacă este cazul.
  Solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii nu are dreptul să ceară fonduri pentru finanţarea unui proiect: nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; furnizează informaţii false în documentele prezentate; a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; nu face dovada privind contribuţia financiară proprie de minimum 10 % din valoarea totală a finanţării.

   Acum este: Joi 27 Feb 2020 - 14:00